Skip to main content

עו"ד בחיפה ריטה חייקין 04-8671121

השפעת משמורת משותפת על דמי המזונות

אירוע חיים העשוי לטלטל את המשפחה מבחינה רגשית וכלכלית. אחד ההיבטים המשפיעים ביותר על חייהם של ילדים להורים גרושים, הוא הזמן שבו הם זוכים לבלות עם כל אחד מההורים לאחר התפצלותה של המשפחה הגרעינית לשני בתים. בשנים האחרונות, המגמה של בתי המשפט היא לעודד משפחות לחלוקה הוגנת יותר בנטל. שני בני הזוג זוכים להיות יותר עם הילדים במשמורת משותפת, המשפיעה גם על סכום המזונות שישולם. במאמר זה נדון בנושא בהרחבה.

מהי משמורת משותפת, ואחריות הורית משותפת?

אחריות הורית משותפת מחלקת בצורה שווה את ההוצאות על הילדים בין ההורים, בהתאם לכושר השתכרותם והזמן שבו הם רואים את הילד. לאחר תקדים שהחל בשנת [1]2015, הקובע כי כאשר מדובר בילדים מעל גיל 6 ההורים חולקים במזונותיהם ב-"בשים לב לזמני השהות, כושר ההשתכרות ונתונים נוספים". הורים רבים החלו להגיש תביעות לבית המשפט, בבקשה לשינוי הסדרי השהות, ולהגדרת משמורת משותפת כדי לשלם דמי מזונות מופחתים. כך, הילדים זכו לשהות עם שני ההורים זמן רב יותר, וההורה שהיה משמורן ראשי קודם לכן, יכל לעבוד שעות נוספות, וכן זכה לשעות פנאי בזמן שהילדים ישנים אצל ההורה השני.

הפחתת מזונות בשל משמורת משותפת

הפחתת דמי המזונות והוצאות המדור מתאפשרת כיום בזכות הפסיקה של בית המשפט העליון בנושא. בתקופה זו הורים רבים בוחנים שוב את ההסדר שנקבע בהסכם הגירושין הקודם, ומבצעים שינויים בזמני השהות. חשוב לציין כי דמי המזונות לא מבוטלים לחלוטין גם באחריות הורית משותפת, אלא אם ההורים מתחלקים גם בהוצאות אחרות כמו חוגים, בגדים, טיפולי שיניים והוצאות אחרות.

כיצד בית המשפט מונע ניצול של החוק לרעה?

לעיתים, הורה ינסה להגדיל מעט את כמות השעות עם הילד, מתוך רצון להפחית את העלות החודשית של דמי המזונות, ולטעון ל"אחריות הורית משותפת". אך, אם בית המשפט מזהה כי אין שינוי משמעותי בשעות שבהן הילדים שוהים עמו, המזונות לא יפחתו. דוגמה לכך ניתן לראות בתיק שהגיע לכותלי בית המשפט לענייני משפחה באשדוד בשנה שעברה (2020)[2], שבו הסכם גירושין שנכתב קודם לכן ב-2016, כלל מפגשים של הילדה המשותפת עם אביה פעמיים בשבוע ולינה עמו.

האב הגיע לבית המשפט על מנת לשנות את הגדרת האחריות למשותפת ללא שינוי של השעות, וביקש להפחית את סכום המזונות שעמד על 3,500 ₪ כולל מדור. בית המשפט לא נענה לבקשתו להגדרת אחריות משותפת, בטענה כי לא שונו השעות שבהן שהה עם הקטינה. יחד עם זאת, בפסק הדין הופחתו הוצאות המדור ב-400 שקלים תוך התחשבות בזמנים שבהם הילדה ישנה אצל אביה.

לסיכום קיים קשר בין הסדרי השהות של הילדים לתשלום במזונות, במיוחד אם הקטין עדיין מתחת לגיל 6. מומלץ לבחון את זכויותיכם עם עו"ד לענייני משפחה, ולגלות האם גם אתם זכאים להפחתת מזונות.

---------------------------------

[1] בע"מ 919/15

[2]   פלוני נ' פלונית, בית המשפט לענייני משפחה באשרור, 35601-11-18 בפני השופטת עפרה גיא 22/11/20

 

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ АДВОКАТА

Наш адрес: Хайфа, Дерех Аленби 9, тел.: 04-8671121
Возникли вопросы? Обратитесь в наш офис напрямую. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Или звоните в рабочие часы: 052-2976393